Variabilné

Môžete zmeniť názov premennej dataLayer v GTM
V značke musíte povoliť prepísané nastavenia a potom otvoriť možnosti „Ďalšie nastavenia“ a „Rozšírený elektronický obchod“, aby ste našli túto možnos...
Variabilné písma OpenType podporované prehliadače
Ktoré prehliadače podporujú variabilné písma?Podporuje Firefox variabilné písma?Aké programy podporujú variabilné písma?Podporuje macOS variabilné pís...