Meta

Google berie moje logo ako názov a opisuje určitý text na stránke [duplikát]
Ako opravíte duplicitnú značku názvu?Ako opravím duplicitný meta popis?Je zlé mať duplicitné meta popisy?Čo je duplicitný meta popis?Ako skontrolujem ...
Metaznačky sa na Googli zobrazujú nesprávne [duplikát]
Ako opravím duplicitný meta popis?Prečo Google zobrazuje nesprávny meta popis?Prečo sú duplicitné meta popisy zlé?Ako opravíte duplicitnú značku názvu...
Viacjazyčný meta popis pre SEO
Ako napíšem meta popis pre SEO?Čo je viacjazyčné SEO?Pomáhajú metadáta SEO?Má meta popis vplyv na SEO?Ako pridám meta popis?Ako nájdem meta popis?Aký ...
Meta tagy GEO Kedy ich mám použiť a kedy ich nepoužívať? Nech je to dokonca škodlivé?
Sú meta kľúčové slová stále relevantné v roku 2021?Používajú sa meta tagy??Koľko metaznačiek môžem použiť?Ako používate meta tagy?Používa Google meta ...
Môžete vložiť všetok text do statickej značky pre SEO, ale úplne prepísať stránku pomocou JavaScriptu?
Je JavaScript zlý pre SEO?Je vykresľovanie na strane klienta zlé pre SEO?Vykonáva Googlebot JavaScript?Používajú roboti JavaScript?Prečo je JavaScript...
All In One WordPress SEO plugin vytvára meta popis z príspevku a spája riadky bez použitia medzier
Čo robí všetko v jednom doplnku SEO?Ako vytvorím meta popis v programe WordPress?Ako pridám meta kľúčové slová do všetkých v jednom SEO?Je doplnok All...
What meta tag yoast focus keyword insert to my page?
How do I add meta keywords to Yoast?Where do I put keywords in Yoast SEO?How do you add a focus key in Yoast?How do I put keywords in meta tags?How do...
Ako môžem správne tagovať v CMS, kde každá stránka má to isté <head> kód?
Musím na každú stránku vložiť metaznačky?Ako optimalizujete meta tagy?Ako si pridám meta tag do hlavy?Ako pridáte metaznačku do sekcie head na domovsk...
Je nadbytočné pridávať rovnaké slovo v singulárnom aj množnom čísle do meta tagu popisu? [zatvorené]
Ako píšete meta tagy a popisy?Môžete mať dve značky meta description?Značky by mali byť množné alebo jednotné?Ako pridáte meta názov a popis do HTML?Č...